ARoTMM

Subtitle

Articole ARoTMM Bucuresti

Nr.

Publications - 2012

1.    

Adîr, G., Adîr, V., Pascu, N.E., Logo design and the corporate identity, Procedia-Social Behavioral Sciences 51 (2012), pg. 650 - 654, Elsevier Ltd., ISSN 1877-0428

2.    

Adîr, V.,, Adîr, G., Pascu, N.E., Graphic advertising, as a specialized tool of communication, Procedia-Social Behavioral Sciences 51 (2012), pg. 645 - 649, Elsevier Ltd., ISSN 1877-0428

3.    

Antonescu, O., Mechanisms and manipulators used as endoscopic instrumentations, Robotica & Management – International Journal, vol. 17, no. 1, pp. 9-13, ISSN 1453-2069

4.    

Antonescu, O., Structura topologică a mecanismelor de frânare cu saboţi pe roţile locomotivelor, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 11, no. 1, pp. 33-38, ISSN 1583-4743

5.    

Antonescu, O., Antonescu, P., The modeling, simulation and control of a serial robot, The 43rd International Symposium on Robotics – ISR 2012, CD-ROM, pp. 980-983, ISBN 978-986-88683-0-4

6.    

Antonescu, O., Nedela, N., Noi scheme cinematice pentru mecanismul întreruptorului de tensiune cu camere de stingere în V, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 11, no. 1, ISSN 1583-4743

7.    

Antonescu, O., Strîmbeanu, M., Structura, geometria şi statica mecanismului de extindere a unei canapele, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 11, no. 1, pp. 13-20, ISSN 1583-4743

8.    

Antonescu, O., Ungureanu, L., Nedela, N., Cinematica mecanismul în V folosit la întreruptoarele electrice utilizându-se un software specializat, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 11, no. 1, pp. 27-32, ISSN 1583-4743

9.    

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Ecuaţiile parametrice ale liniei de angrenare a angrenajului precesional în coordonate sferice, Al XVIII-lea Simpozion National de Utilaje pentru Constructii SINUC 2012, 20-21 decembrie 2012, Bucureşti, Romania, ISSN-2285 - 9209

10.  

Comănescu, Adr., Prof.dr.doc.ing.Christian PELECUDI- viaţa şi opera ştiinţifică, http://srrb.webs.com/prof-christian-pelecudi

11.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Dugăeşescu, I., About the Bi-Mobile Planar Mechanisms Structural Design, 24th DAAAM International Symposium, Vienna, Austria, 2012, DAAAM International Scientific Book 2012, ISBN 978-3-901509-86-5, ISSN 1726-9687

12.  

Dimitrescu, A., Compararea metodelor de examinare nedistructiva a pieselor din aliaje de aluminiu brazate, International Scientific Conference "Interdisciplinary approach of innovation as a progress factor"

13.  

Dimitrescu, A., Cicic, D.T., Rontescu, C., Petcovici, R., Studiu de caz privind stabilirea procedeului optim de brazare a componentelor din aluminiu şi aliajele sale prin metoda ELECTRE", International Scientific Conference "Interdisciplinary approach of innovation as a progress factor"

14.  

Ocnărescu, C., Ocnărescu, M., Determination of Drilling Forces Regression at Drilling Composites Materials, ICMAS 2012, ISSN 2067-9238

15.  

Paris, A., Dimitrescu, A., Regresion models of fatigue testing experiments for brazed aluminium probes, International Scientific Conference "Interdisciplinary approach of innovation as a progress factor"

16.  

Petrescu, F., Petrescu, R., Peugeot-partea I, Rev. Auto Test, Nr. 176/iunie 2012, ISSN 1221-2687, p. 58-59

17.  

Petrescu, F., Petrescu, R., Louis Chevrolet, un elvețian în America-partea a II -a, In revista Auto Test, Nr. 174/aprilie 2012, ISSN 1221-2687, p. 54-56

18.  

Petrescu, F., Petrescu, R., Louis Chevrolet, un elvețian în America-partea I, In revista Auto Test, Nr. 173/martie 2012, ISSN 1221-2687, p. 56-59

19.  

Petrescu, F., Petrescu, R., Kinematics of the Planar Quadrilateral Mechanism, Journal ENGEVISTA, Vol. 14, No. 3 (2012), ISSN 1415-7314, p. 345-348

20.  

Petrescu, R., Petrescu, F., Nicolae MALAXA - partea a II-a, Rev. Auto Test, Nr. 180/noiembrie 2012, ISSN 1221-2687, pp. 63-64

21.  

Petrescu, R., Petrescu, F., Nicolae MALAXA - partea I, Rev. Auto Test, Nr. 179/octombrie 2012, ISSN 1221-2687, p. 63-65

22.  

Petrescu, R., Petrescu, F., Peugeot-partea a II-a, Rev. Auto Test, Nr. 177/iulie-august 2012, ISSN 1221-2687, p. 58-60

23.  

Rontescu, C., Cicic, D.T., Dimitrescu, A., Petcovici, R., Simularea comportarii in exploatare a unei structuri realizate din aliaje de aluminiu, International Scientific Conference "Interdisciplinary approach of innovation as a progress factor"

24.  

Tabără, I., Positioning and Orientation Requirements for Robotic Assembly by Insertion, Applied Mechanics and Materials, Vol. 162 (2012) pp 423-428, Trans.Tech Publications, Switzerland

25.  

Tabără, I.,  Dugăeşescu, I.,  The Analysis of Part Positioning and Orientation in Robotic Assembly by Insertion, Mechanisms and Machine Science, 7, New Trends in Mechanism and Machine Science, Theory and Applications in Engineering, ISSN 2211-0984, ISBN 978-94-007-4901-6,DOI 10.1007/978-94-007-4902-3, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2012

26.  

Tabără, I.,  Moise, V.,  Dugăeşescu, I.,  Synthesis of Lifting Mechanisms for Hand Pallets Trucks, The 2012 International Conference on Advanced Mechatronic System (ICAMechS2012), Tokyo, Japan, September 18-21, 2012

27.  

Vasile, D., Vulturescu, V., Inovare tehnologică - modalitate de creștere a competitivității, Economie teoretică și aplicată, Volumul XIX, nr. 10 (575), pp.130-150

Nr.

Publications - 2011

1.    

Adîr, V., Adîr, G., Pascu, N.E., A Specialized Communication - Graphic Advertising, The 4th Int'l Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2011, Iasi

2.    

Adîr, V., Adîr, G., Pascu, N.E., Logo, as a Graphic Tool of Branding, The 4th Int'l Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2011, Iasi

3.    

Adîr, V., Adîr, G., Pascu, N.E., Geometric Shape and Colour in Logo Design, The 4th Int'l Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2011, Iasi

4.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Topological structure of a six-speed automatic transmission mechanism, 13th World Congress in Mechanism and Machine Science - IFToMM, Guanajuato, Mexico

5.    

Antonescu, O., Nedelea, N., Analiza structural-topologică a mecanismelor de conectare din reţeaua electrică, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 10, no. 2, ISSN 1583-4743

6.    

Antonescu, O., Ungureanu, L., Calculul cinematic şi dinamic al mecanismului presei de vulcanizat anvelope de 85”, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 10, no. 1, ISSN 1583-4743

7.    

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Studiul dimanicii motoarelor hidrostatice cu pistoane axiale,  Al XVII-lea Simpozion NaŢional de Utilaje pentru Constructii SINUC 2011, 15-16 decembrie 2011, Bucureşti, Romania, ISSN-2285 - 9209

8.    

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Studiul cinematicii pompelor hidrostatice cu pistoane axiale. Al XVII-lea Simpozion Naţional de Utilaje pentru Construcţii SINUC 2011, 15-16 decembrie 2011, Bucureşti, Romania, ISSN-2285 - 9209

9.    

Dugăeşescu, I., Comănescu, Adr., Evocarea unor personalităţi reprezentative ale culturii şi ştiinţei româneşti, Conferinţa naţională cu participare internaţională "Plurilingvism şi interculturalitate", Bacău, 6-7 octombrie 2011

10.  

Grecu, B., Adîr G.,  Adîr V., Adîr A, Study of the Working Regime Parameters of the Soil Digging Machines, 11th Int'l Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, TRAKAGENG2011, 21 - 24 sep.2011, Istanbul, Turcia

11.  

Grecu, B., Adî, G.,  Adî, V., Adî, Establishing of the Geometrical Performances of the Loading Forage Equipment, 11th Int'l Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, TRAKAGENG2011, 21 - 24 sep.2011, Istanbul, Turcia

12.  

Moise, V., Ene, M., Tabără, I., Dugăeşescu, I.,  Determination of the Minimum Size of the Radial Cam with Translating Flat-Face Follower,13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, 19-25 June, 2011

13.  

Moise, V., Voicu, Gh.,  Ene, M., Tabără, I., Dugăeşescu, I., The structural and kinematic study of a sealing mechanism, with hot bars, of a packing machine, Third International Conference Research people and actual tasks on multidisciplinary science, Lozenec, Bulgaria, 8-10 June 2011, vol.2, pp.29-33

14.  

Ocnărescu, C., omparative Study On Determining The Drilling Force Regression At Drilling Composites Materials, ICSAAM 2011, ISSN 2247-8337, pag. 245-251

15.  

Ocnărescu, Const., Comparative Study On Determining The Drilling Torque Regression At Drilling Composites Materials, ICSAAM 2011, ISSN 2247-8337, pag. 235-244;

16.  

Ocnărescu, C., Ocnărescu, M., Vlase, B., Determining the Drilling Torques Regression at Drilling in Composite Materials with Polimeric Matrix and 20% Glass Fibres, ICMSE 2011-Sibiu-Romania

17.  

Ocnărescu, C., Ocnărescu, M., Vlase, B.,  Determining the Drilling Forces Regression at Drilling in Composite Materials, ICMSE 2011-Sibiu-Romania

18.  

Petrescu, F., Petrescu, R.V., Kinematics of the Planar Quadrilateral Mechanism, In journal Fiability & Durability, Nr. 2/2011, ISSN 1844-640X, p. 115-119, Edit. Academica Brancusi, Targu-Jiu, 2011

19.  

Petrescu, F., Petrescu, R.V., The Battle For Energy, In CONFERENG 2011, November 2011, Târgu-Jiu, in Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 3/2011, p. 176-186, ISSN 1842-4856, 2011

20.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Determinarea randamentului mecanic al angrenajelor, In revista Ingineria Automobilului, Nr. 19/iunie 2011, ISSN 1842-4074, p. 22-23

21.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Automobilul încotro?-partea I, In revista Auto Test, Nr. 169/octombrie 2011, ISSN 1221-2687, p. 60-61

22.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Automobilul încotro?-partea a IIa, In revista Auto Test, Nr. 170/noiembrie 2011, ISSN 1221-2687, p. 60-61

23.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., The Battle for Energy, In Alternative Energy eMagazine, August / September 2011.

http://altenergymag.com/emagazine.php?art_id=1767

24.  

Simionescu, I., Ciupitu, L., Ionita, L., Ion, I.,  Ene, M., Elastic Systems for Static Balancing of Robot Arms, 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, 19-25 June, 2011

25.  

Tabără, I., Moise, V., Dugăeşescu, I.,  Ioniţă, L.,  Determination of the Robot’s Positioning Errors Due to the Influence of the Revolute Joints Axes Misalignments, 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, 19-25 June, 2011

26.  

Tilea, D., Antonescu, O., Mecanisme de frânare a vehiculelor de cale ferată la viteze mari, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 10, no. 1, ISSN 1583-4743

27.  

Ungureanu, L., Alionte, C, An analysis of a roller coaster braking System, Mecatronica,1/2011, ISSN 1583-7653

28.  

Ungureanu, L., Antonescu, O., Comănescu, D., Comănescu, Adr., A critical analysis regarding the roller coasters mechanisms, Mecatronica, nr.1/2011, ISSN 1583/7653

29.  

Ungureanu, L., Paraschivescu, M., Antonescu, P., Tipuri de mecanisme folosite pentru acţionarea uşilor unor vehiculele urbane, Mecanisme si manipulatoare, Vol 9 Nr2 ISSN 1583-4743

Nr.

Publications - 2010

1.    

Adîr, G., Grecu, B., David, L., Voicu, G., The computerized reverse kinematics of the 3R manipulator in the stacking process of bales, 38 International Symposium on Agricultural Engineering – Actual Task on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22 – 26 February 2010, ISSN 1333 – 2651, ISI, CAB, pp. 281 – 290

2.    

Antonescu, O., Robot control by interactive operation software (RIOS), Mechanism and Manipulator Journal, vol. 9, no. 1, pp. 59-64, ISSN 1583-4743, 2010

3.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Modeling and control of a didactic robot by CATIA and RIOS software, Annals of the “Constantin Brancusi” Univ. of Targu Jiu, Engineering Series, CONFERENG 2010, “Academica Brancusi” Publisher, no. 4, pp. 36-53, ISSN 1842-4856, 2010

4.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Modeling and simulation of a didactic robot using CATIA software, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 9, no. 1, pp. 29-34, ISSN 1583-4743, 2010;

5.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Modeling and simulation of a didactic robot using CATIA software, Proceedings of the International Conference of Mechanical Engineering (ICOME 2010), Craiova, Romania, Tome 1, pp.163-170, ISBN 978-606-510-878-3, ISBN 978-606-510-879-0, 2010

6.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Mechanism of six-speed automatic transmission, Proceedings of the International Conference of Mechanical Engineering (ICOME 2010), Craiova, Romania, Tome 1, pp. 465-472, ISBN 978-606-510-878-3, ISBN 978-606-510-879-0, 2010;

7.    

Antonescu, O., Geonea, I., Antonescu, P., Modeling and simulation of a didactic  minirobot, Robotica & Management – International Journal, vol. 15, no. 1, pp. 3-6, ISSN 1453-2069, 2010

8.    

Antonescu, O., Geonea, I., Antonescu, P., Minirobot control by means of interactive operation software (RIOS), Robotica & Management – International Journal, vol. 15, no. 2, pp. 4-8, ISSN 1453-2069, 2010

9.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Modeling and simulation of a didactic robot using CATIA software, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 9, no. 1, pp. 29-34, ISSN 1583-4743, 2010

10.  

Antonescu, O., Geonea, I., Antonescu, P., Modeling and simulation of a didactic  minirobot, Robotica & Management – International Journal, vol. 15, no. 1, pp. 3-6, ISSN 1453-2069, 2010

11.  

Antonescu, O., Antonescu, P., Modeling and control of a didactic robot by CATIA and RIOS software, Annals of the “Constantin Brancusi” Univ. of Targu Jiu, Engineering Series, CONFERENG 2010, “Academica Brancusi” Publisher, no. 4, pp. 36-53, ISSN 1842-4856, 2010

12.  

Antonescu, O., Geonea, I., Antonescu, P., Minirobot control by means of interactive operation software (RIOS), Robotica & Management – International Journal, vol. 15, no. 2, pp. 4-8, ISSN 1453-2069, 2010

13.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Determining precessional gearing profile equations based on the fundamental law of gearing. Article, The 4th International Conference on Advanced Concepts on Mechanical Engineering, (ACME 2010), Bul. Inst.Politehnic Iaşi, Tomul LVI, Fasc. 4A, pag. 227-232, ISSN 1011-2855 – 18, Iasi, 2010

14.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Remote controlled video inspection manipulator of sewage networks pipes,  International Conference on Robotics (ROBOTICS 2010) Cluj-Napoca, 23 - 25 September 2010, Solid State Phenomena Vols. 166-167, Robotics and Automation Systems, pp 77-82, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.166-167.77, ISBN: 978-3-908451-88-4, 2010

15.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Specific mechanisms for construction mobile robots, International Conference on Robotics (ROBOTICS 2010) Cluj-Napoca, 23 - 25 September 2010, Solid State Phenomena Vols. 166-167, Robotics and Automation Systems, pp 83-88, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.166-167.77, ISBN: 978-3-908451-88-4, 2010

16.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Manipulator telecomandat wireless pentru inspecţia video a conductelor de canalizare,  Al XVI-lea Simpozion National de Utilaje pentru Constructii SINUC 2010, 16-17 decembrie 2010, Bucuresti, Romania, ISBN-978-973-100-144-9, 2010

17.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Rezultate ale cercetărilor privind relevarea tridimensională a elementelor decorative ale faţadelor clădirilor şi monumentelor istorice cu ajutorul laserului, Al XVI-lea Simpozion National de Utilaje pentru Constructii SINUC 2010, 16-17 decembrie 2010, Bucuresti, Romania, ISBN-978-973-100-144-9, 2010

18.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Filipoiu, I.D., Alionte,  C.G, Active Groups in Mechanisms Structure, Technological Developments in Education and Automation, Magued Iskander, Vikram Kapila, Mahammad A. Karim-Editors, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN 978-90-481-3655-1, DOI 10. 1007/978-90-481-3656-8, pp. 57-60

19.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., The Dynamic Effects on Serial Printers Motion Transmission Systems , New Trends in Mechanism Science – Analysis and Design, Mechanisms and Machine Scince 5, Springer, ISBN 978-90-481-9688-3, e-ISBN 978-90-481-9689-9,DOI 10.1007/978-90-481-9689-0, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, Doina Pasla, Marco Ceccarelli, Manfred Husty, Burkhard Corves Editors, pp. 235-244, EUCOMES 2010- CLUJ-NAPOCA , Septembrie 2010

20.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Dugăeşescu, I., About the fixed sequence walking microrobots modelling, The 4th International Conference Advanced Concepts in Mechanical Engineering, International Scientific Conference ACME 2010, Bulletin of the Politechnic Institute of Iaşi published by the Technical University “Gheorghe Asachi” of Iaşi, iunie 17-18, 2010, Section 2: Theory of Mechanisms and Machinery, Robotics

21.  

Dobre, G., Mateescu, V., Neacşa, M., Tica M., On the mobility of the multi-axle mechanisms,   3rd  International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT 201027- 29 October 2010, Braşov, Romania

22.  

Dobre, D., Simion, I., Adir, V.G., Adir, G.M., Dobrescu, T., Failure Modes of Flexible Metallic Membrane Couplings, Annals of DAAAM for 2010 &Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 21, No. 1, ISSN 1726 – 9679, ISBN 978 – 3 – 901509-73-5, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2010, pp. 0419 – 0420

23.  

Dobre, D., Simion, I., Adir, V.G., Adir, G.M., Pascu, N., Finite Element Analysis of the  Flexible Coupling with Metallic Membranes, Annals of DAAAM for 2010 &Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 21, No. 1, ISSN 1726 – 9679, ISBN 978 – 3 – 901509-73-5, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2010, pp. 0421 – 0422

24.  

Filip, V., Antonescu, O., Mobility and direct kinematics of parallel manipulators RSS type - 3 actuators, Solid State Phenomena periodical, Robotics and Automation Systems, Edited by Cornel Brisan et. al., Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN 1012-0394, ISSN/ISO: Solid State Phenom., (selected, peer reviewed papers from the 5th International Conference: Robotics 2010, Cluj-Napoca, Romania, 23-25 September 2010), Vols.166-167, pp.197-202, 472 pag., ISBN:3-908451-88-4,ISBN-13:978-3-908451-88-4DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.166-167.197, http://www.scientific.net/SSP.166-167.197, 2010

25.  

Filip, V., Antonescu, O., Topological geometry and direct kinematics of parallel manipulators – 4 actuators, RSS type, Proceedings of the Romanian Academy – Series A: Mathematics, Physics, Technical sciences, Information science, Editura Academiei Romane, Vol. 11, Issue 2, pp. 188-194, ISSN1454-906, Apr-Jun 2010

26.  

Grecu, B., Adir, G., Grecu, I., Adir, V., The Integral Curves of the Dynamic  Model with the Fundamental Specific Features TT – DS, Proceedings of the Fifth International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, OPTIROB 2010,  pp. 105 – 108, Research Publishing Services Singapore, ISBN:  978-981-08-5840-7, doi:10.3850/978-981-08-5840-7_S3-3, 28 – 30 Mai 2010, Calimăneşti, Romania

27.  

Ion, I., Simionescu, I., Vlădăreanu, L.,Curaj, A., Vasile, A., Reconfiguring MERO Modular Walking Robots Solution for Displacing Technological Wquipments on Natural Terrains, Emerging Trends in Mobile Robotics, Proceedings of the 13th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Robots, August  31 –September 3, 2010, Nagoia Instituze of Technology, Japan, pp. 1323-1331

28.  

Lazăr, I.,  Tempea, I.,  Adîr, G., Construcţia şi Cinematica Reductoarelor Principale ale Elicopterelor, Journal Mechanisms and Manipulators, vol.9, Nr. 1, 2010, ISSN  1583–4743, pp. 43 – 50

29.  

Mateescu, V.,  Neacşa, M., Georgescu, L.,  Drăgan, V., Brief analysis on rear motorbike suspension mechanism, 3rd  International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT 201027- 29 October 2010, Brasov, Romania

30.  

Moise, V., Biriş, S.St., Grecu, B., Ungureanu, N., David, L., Paraschiv, G., Determination of the minimum surface of an agricultural farm which a certain power range of tractors became profitable. 38th International Symposium Actual Tasks Agricultural Engineering, Opatijia, Croatia, 22‑26 February 2010. ISSN 1333-2651. Current Contents Proceedings, ISI – Index to Scientific & Technical Proceedings, CAB Conference Papers Index, InterDok

31.  

Ocnărescu, C.,  Didactic redundant manipulator, International Conference of Mechanical Engineering, ICOME 2010, 27-30 of April, Craiova, Romania, ISBN 978-606-510-878-3, pp. 585-590

32.  

Paraschiv, G., Grecu, B., Moise, V., Adir, G., Voicu, P., The functional analysis of the mechanism of the soil leveling machine. 38th International Symposium Actual Tasks Agricultural Engineering, Opatijia, Croatia, 22‑26 February 2010. ISSN 1333-2651. Current Contents Proceedings, ISI – Index to Scientific & Technical Proceedings, CAB Conference Papers Index, InterDok

33.  

Petrescu, F.I., Presents of an Original Atomic Model In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 1, pp.36-42, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, in University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

34.  

Petrescu, F.I., Some Applications in Laser Field, International Conference “Research & Innovation in Engineering”, Vol. 2, pp.187-192, ISSN 1844-9336, 2010

35.  

Petrescu, F.I., The Movement of an Electron Around The Atomic Nucleus In the International Conference of Mechanical Engineering ICOME 2010 Proceedings, Tome 2, pp.1053-1060, ISBN 978-606-510-878-3, Editura Universitaria Craiova, 2010

36.  

Petrescu, F.I., Some Few Specifications About The Doppler Effect to The Electromagnetic Waves In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 1, pp.31-35, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

37.  

Petrescu, F.I., Presents of an Original Atomic Model In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 1, pp.36-42, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

38.  

Petrescu, F.I., Some Few Specifications About The Doppler Effect to The Electromagnetic Waves In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 1, pp.31-35, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi in University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

39.  

Petrescu, F.I., The Movement of an Electron Around The Atomic Nucleus In the International Conference of Mechanical Engineering ICOME 2010 Proceedings, Tome 2, pp.1053-1060, ISBN 978-606-510-878-3, Editura Universitaria Craiova, 2010

40.  

Petrescu, F.I., Some Few Specifications About The Doppler Effect to The Electromagnetic Waves In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 1, pp.31-35, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, in University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

41.  

Petrescu, F.I., Presents of an Original Atomic Model In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 1, pp.36-42, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, in University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

42.  

Petrescu, F.I., Some Applications in Laser Field, International Conference “Research & Innovation in Engineering”, Vol. 2, pp.187-192, ISSN 1844-9336, 2010

43.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., The Energies of Today and Tomorrow , CONFERENG 2010, November 2010, Târgu-Jiu, in Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 3/2010, pp.112-123, ISSN 1842-4856, 2010

44.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Tipuri de motoare termice cu ardere externă, Revista Auto Test, Nr. 156, iunie 2010, pp.48-53, ISSN 1221-2687, 2010

45.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Grecu, B., Otto Engine Dynamics, the International Conference of Mechanical Engineering ICOME 2010 Proceedings, Tome 2, pp.683-688, ISBN 978-606-510-878-3, Editura Universitaria Craiova, 2010

46.  

Petrescu, R.V., Petrescu, F.I., Motoarele termice cu ardere externă, the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 2, pp.248-254, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

47.  

Petrescu, R.V., Petrescu, F.I., Motoare termice cu ardere internă In the 3-rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Proceedings, Section 2, pp.255-261, ISBN 978-973-144-350-8, Editura Academica Brâncuşi, in University “C-tin Brâncuşi” Annals, UCB, Târgu-Jiu, 2010

48.  

Sârbulescu, M., Antonescu, O., Analiza structural-topologică a mecanismelor de frânare a vehiculelor de cale ferată, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 9, no. 2, pp. 17-22, ISSN 1583-4743, 2010

49.  

Staicu, S., Tabara, I., Antonescu, O.,Kinematics and dynamics of a 2-DOF orienting gear train, Scientific Bulletin of the University Politehnica of Bucharest, Romania, Series D: Mechanical Engineering, vol. 72, issue 2, pp.3-16, ISSN 1454-2358, 2010

50.  

Tempea, I., Lazăr, I., Adîr, G., Planetary and Differential Mechanisms Used in Construction of the Command and Driving Systems of the Airships, Annual Session of Scientific Papers “IMT Oradea – 2010”, CD ROM Nr. 2 /2.65-70, Section S2, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-0128-6

51.  

Tempea, I., Lazăr, I., Adîr, G., Use of the Closed Differential Mechanisms to Build Aviation Reducers, Annual Session of Scientific Papers “IMT Oradea – 2010”, CD ROM Nr. 3 /2.82-89, Section S2, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-0128-6

52.  

Tempea, I., Lazăr, I., Adîr, G., Construction and Kinematics of the Main Reducers of Helicopters, International Conference of Mechanical Engineering, ICOME 2010, pp. 359 – 370, University of Craiova, Faculty of Mechanics, Proceedings, Tome 1, 27 – 30 April 2010, Craiova, ISBN 978-606-510-873-3

53.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., HG8, Revista Auto Test, Nr. 153, martie 2010, pp.48-51, ISSN 1221-2687, 2010

Nr.

Publications - 2009

1.    

Adîr, G., Grecu, B., Grecu, I., Adîr, V., Computerized Kinematics  and Kinetostatics for Plane Mechanisms with Fundamental Groups, 4th International Conference “Optimization of the Robots and Manipulators”, OPTIROB 2009, Constanta, 28–31 May 2009, Section 1 (Computer Design in Robotics), ISSN 2066 – 3854, pp. 33 – 37

2.    

Adîr, V., Adîr, G., Adîr, V., G., Kinematics and Movement Control of a Six-Legged Mobile Robot, 10th International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, SYROM 2009, Braşov, ISBN 978 – 90 – 481 – 3521 – 9, e-ISBN 978 – 90 – 481 – 3522 – 6, DOI 10.1007 / 978 – 90 – 481 – 3522 – 6, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, Library of Congress, pp. 577 – 582

3.    

Adîr, V., Adîr, G., Pascu, N., E.,  Print Advertising as Vehicle of Visual and Graphic Communication, International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD 2009, 12 - 13 iunie 2009, Technical University of Cluj – Napoca, Acta Technica Napocensis, ISSN 1221 – 5872

4.    

Adîr, V., Pascu, N., E., Adîr, G., Logo, as Identity Graphic Vector, International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD 2009, 12 - 13 iunie 2009, Technical University of Cluj – Napoca, Acta Technica Napocensis, ISSN 1221 – 5872

5.    

Antonescu, O., Antonescu, P., New orientation mechanism (wrist) used on the industrial robots, Proceedings of SYROM 2009, The 10th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, Editor Ion Visa, Springer Press, Brasov, Romania, ISBN: 978-90-481-3521-9, e-ISBN: 978-90-481-3522-6 DOI 10.1007/978-90-481-3522-6, pp. 699-707, 2009

6.    

Antonescu, O., Barbu, I., Antonescu, P., Geometrical and kinematical aspects on concurential rotation movements compounding, Rev. Robotica and Management, vol. 14, pp. 9-14, 2009

7.    

Antonescu, O., Barbu, I., Antonescu, P., Geometrical and kinematical aspects on  concurential rotation movements compouding, Robotica & Management –International Journal, vol. 14, no. 1, ISSN 1453-2069, pp. 9-14, 2009

8.    

Antonescu, O., Filip, V., Antonescu, P., Forward kinematics of parallel manipulators with 6 and 5 actuators, Annals of the Oradea Univ., Fascicle of Management and Technological Engineering, vol. VIII (XVIII), pp.14 (extended abstract), CD-ROM Edition, pp. 58-67 (full paper), ISSN 1583 – 0691, 2009

9.    

Antonescu, O., Filip, V., Antonescu, P., Topological structure and forward kinematics of parallel manipulators with six actuators type RSS, 2nd Symposium on “Durability and Fiability of Mechanical Systems”, Constantin Brancusi Univ. of Targu Jiu, Romania, CD-ROM Edition, section 1, pp.61-70, ISBN 978-973-144-271-6, 2009

10.  

Antonescu, O., Udrişte, D., Antonescu, P., Mechanisms used as automotive door latches, Proceedings of International Conference on Diagnosis and Prediction in Mechanical Engineering Systems (DIPRE’09), CD-ROM Edition, Galaţi, Romania, 5 pag., 2009

11.  

Antonescu, O., Udrişte, D., Mihalache, D., Government standards related to mechanisms of door locks and latching systems used on automotive, Proceedings of International Conference on Diagnosis and Prediction in Mechanical Engineering Systems (DIPRE’09), CD-ROM Edition, Galaţi, Romania, ISBN 978-606-8008-33-2,5 pag., 2009

12.  

Antonescu, P., Antonescu, O., Brezeanu, L.E., Structuri de reţele neuronale artificiale, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – “Stabilitate şi Securitate Regională”, Univ. Naţională de Apărare “Carol I”, Secţiunea 13 – Acţiuni Energo-informaţionale, Ediţie CD-ROM, pp. 91-106, ISBN 978-973-663-718-6 (general); ISBN 978-973-663-727-8, 2009

13.  

Antonescu, P., Lung, I., Antonescu, O., Manipulator Robot for Intervention on Neurosurgery,  Revista Robotica and Management, vol. 14, pp.4-8, 2009

14.  

Antonescu, P., Lung, I., Antonescu, O., Manipulator – robot for intervention in neurosurgery, Robotica & Management –International Journal, vol. 14, no. 1, pp. 4-8, ISSN 1453-2069, 2009

15.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Meshing forces distribution analysis on gearing teeth with precession movement. Articol, The 10th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, 13-17 Octombrie 2009, Brasov, Romania, Proc. of the 10th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, held in Brasov, Romania, october 12-15, Springerlink DOI: 10.1007/978-90-481-3522-6_21, 2009   

16.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Kinematics study and working simulation of the self-erection mechanism of a self-erecting tower crane, using numerical and analytical methods, The 3rd International Conference on ² Computational Mechanics and Virtual Engineering², COMEC 2009, 29 – 30 OCTOBER Brasov, Romania, 2009

17.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Program pentru analiza parametrilor de calitate ai profilului transversal al drumurilor, Al XV-lea Simpozion National de Utilaje pentru Constructii SINUC 2009, 17-18 Decembrie 2009, Bucureşti, Romania,
ISBN 978-973-100-050-3, 2009

18.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Mecanism de orientare a sistemului laser după perpendiculara la suprafaţa arterelor rutiere, Al XV-lea Simpozion National de Utilaje pentru Construcţii SINUC 2009, 17-18 Decembrie 2009, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-100-050-3, 2009

19.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Manipulator telecomandat wireless pentru inspectia video a conductelor de canalizare, Al XV-lea Simpozion Naţional de Utilaje pentru Construcţii SINUC 2009, 17-18 Decembrie 2009, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-100-050-3, 2009

20.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Cercetări experimentale pentru determinarea coeficientului de aderenţă la deplasarea roţilor de caciuc pe suprafeţe executate din diverse materiale, Al XV- Simpozion National de Utilaje pentru Construcţii SINUC 2009, 17-18 Decembrie 2009, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-100-050-3, 2009

21.  

Filip, V., Antonescu, O., Antonescu, P., Topological analysis and synthesis, geometry and kinematics of parallel manipulators, as multi-body systems, Research trends in Mechanics, vol. 3, Publishing House of the Romanian Academy, ISBN 978-973-27-1816-2, 468 pag.,  pp.128-168, 2009

22.  

Grecu, B., Adîr, G., Adîr, A., Adîr, V., Structural Design of the Plane Mechanisms with Linkages and Gears, 10th International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, SYROM 2009, Braşov, ISBN 978 – 90 – 481 – 3521 – 9, e-ISBN 978 – 90 – 481 – 3522 – 6, DOI 10.1007 / 978 – 90 – 481 – 3522 – 6, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, Library of Congress, pp. 137 – 144

23.  

Grecu, B., Adîr, G., Adîr, V., Adîr, V.,G., Structural Design of the Fundamental Plane Kinematic Chains, 10th International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, SYROM 2009, Braşov, ISBN 978 – 90 – 481 – 3521 – 9, e-ISBN 978 – 90 – 481 – 3522 – 6, DOI 10.1007 / 978 – 90 – 481 – 3522 – 6, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, Library of Congress, pp. 129 – 136

24.  

Grecu, B., Adîr, G., Bănică, E., Adîr, V., Modular Design of the Structural – Kinematic Schemes of Mechanisms – Robot, 4th International Conference “Optimization of the Robots and Manipulators”, OPTIROB 2009, Constanta, 28–31 May 2009, Section 2 (Analyze and Optimal Synthesis), ISSN 2066 – 3854, pp. 75 – 80

25.  

Grecu, B., Voicu, G., Moise, V., Adîr, G. – Contributions concerning the synthesis and analysis of the kneading ram – shape hand mechanism, 37 International Symposium on Agricultural Engineering – Actual Task on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 10 – 13 feb. 2009, ISSN 1333 – 2651, ISI, CAB, pp. 457 – 464

26.  

Lazăr, I., Tempea, I., Adîr, G.,  Mecanisme cu roţi dinţate cu axe fixe de rotaţie utilizate în aviaţie, Revista ştiinţifica a ARoTMM, Mecanisme si Manipulatoare, ISSN  1583 – 4743, vol. 8, Nr. 1 / 2009, pp. 51-56

27.  

Lazăr, I., Tempea, I., Adîr, G., Reductoare planetare şi diferenţiale utilizate în construcţia avioanelor cu elice simplă, Revista ştiinţifica a ARoTMM, Mecanisme şi Manipulatoare, ISSN  1583–4743, vol. 8, Nr.1 / 2009, pp. 57-62

28.  

Moise, V., Simionescu, I., Dugăeşescu, I., Toma,  L., Determinarea gabaritului minim al mecanismelor cu cama plană de rotaţie şi tachet cu mişcare de translaţie punctiform.SIMEC 2009, Bucureşti

29.  

Moise, V., Tabără, I., Dugăeşescu, I., Ioniţă, L., Kinematic analysis of bevel planetary gears by using the instantaneous axix of rotation, Proceedings of the 4nd  International Conference "Optimization of the Robots and Manipulators" OPTIROB 2009- Constanţa, Romania, pp. 63-68, 28-31 May 2009;

30.  

Moise, V., Tabără, A.I., Dugăeşescu, I., Toma, M.L., Ioniţă, L., Synthesis of Self-Centring Grippers by Dyads Amplification, Proceedings of the RAAD 2009, 18th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, May 25-27, 2009, Brasov, Romania

31.  

Moise, V., Tabără, A.I., Dugăeşescu, I., Toma, M.L., Ioniţă, L., Contributions to determination of the minimum gauge mechanisms with rotational plan cam and translational follower, with active plane surface. Modeling and Optimization in the Machines Building field, Vol. 15 (2009),No. 4, Bacău, Romania

32.  

Moise, V., Tabără, I., Dugăeşescu, I., Toma, M.L., Synthesis of Self-Centring Grippers by Dyads Amplification. Proceedings of the RAAD 2009, 18th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, May 25-27, 2009, Brasov, Romania

33.  

Nedelea, N., Antonescu, O., Mecanismele folosite la întreruptoarele de curent electric de medie tensiune, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 8, no. 1, pp.43-50, ISSN 1583-4743, 2009

34.  

Ocnărescu, M.,  Vlase, A.,  Ocnărescu, C.,  Determining the drilling forces regression at drilling In composite materials with polimeric matrix And 20% glass fibres, ModTech International Conference - New face of TMCR Modern Technologies, Quality and Innovation - New face of TMCR 21-23th May 2009, Iasi-Chisinau, pp. 123-126

35.  

Ocnărescu, M.,  Vlase, A., Ocnărescu, C.,  Determining the drilling Torques regression at drilling in composite materials with polimeric matrix And 20% glass fibres, ModTech International Conference - New face of TMCR Modern Technologies, Quality and Innovation - New face of TMCR 21-23th May 2009, Iasi-Chisinau, pp. 127-130

36.  

Petrescu, F.I., About the Ionic Engines. Annals of the “Constantin Brâncuşi” University, Engineering Series, ISSUE 3/2009, Târgu-Jiu, November 2009, “ACADEMICA BRÂCUŞI” PUBLISHER, ISSN 1842-4856, p. 301-312, 2009

37.  

Petrescu, F.I., New Aircraft. In the 3rd International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering, COMEC 2009, pp.526-531, ISBN 978-973-598-572-1, Edit. UTB, Braşov, October 2009

38.  

Petrescu, F.I., Theoretical and Applied Contributions About the Dynamic of Planar Mechanisms with Superior Joints  In online journal, “TesiOnline”,  2009, Italy, http address:http://www.tesionline.com/intl/thesis.jsp?idt=26287

39.  

Petrescu, F.I., Grecu, B., Comănescu, Adr., Petrescu, R.V., Some Mechanical Design Elements. In the 3rd International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering, COMEC 2009, pp.520-525, ISBN 978-973-598-572-1, Edit. UTB, Braşov, October, 2009

40.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Din istoria motoarelor cu ardere internă Revista Auto Test, Nr. 151, decembrie 2009 – ianuarie 2010, pp.46-49, ISSN 1221-2687, 2009

41.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Some Elements in Engineering Design. Annals of the “Constantin Brâncuşi” University, Engineering Series, ISSUE 2/2009, CNCSIS 718 C, Târgu-Jiu, November 2009, “ACADEMICA BRÂCUŞI” PUBLISHER, ISSN 1842-4856, pp.13-21, 2009

42.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Un Wankel vă rog! Revista Auto Test, Nr. 149, octombrie 2009, pp. 50-53, ISSN 1221-2687, 2009

43.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Designul motoarelor în V. Revista Ingineria Automobilului, Nr. 11, iunie 2009, pp. 11-12, ISSN 1842-4074, 2009

44.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., V Engine Design. In the 3rd International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2009, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Vol. Ib, pp. 533-536, ISSN 1221-5872, Cluj-Napoca, 2009

45.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., MF1 Design. In the 3rd International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2009, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, CNCSIS 118 B, Vol. Ib, pp.529-532, ISSN 1221-5872, Cluj-Napoca, 2009

46.  

Petrescu, R.V., Petrescu, F.I., Geared Transmissions Design. In the 3rd International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2009, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Vol. Ib, p. 541-544, ISSN 1221-5872, Cluj-Napoca, 2009

47.  

Petrescu, R.V., Petrescu, F.I., Otto Engines Design. In the 3rd International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2009, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Vol. Ib, pp. 537-540, ISSN 1221-5872, Cluj-Napoca, 2009

48.  

Popescu, N., Petrescu, R.V., Petrescu, F.I., Cam Gear Design. In the 3rd International Conference on Engineering Graphics and Design, ICEGD2009, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Vol. Ia, pp.215-220, ISSN 1221-5872, Cluj-Napoca, 2009

49.  

Simion, I., Dobre, D., Adîr, V., Adîr, G., Pascu, N., E., Learning System for Engineering Graphics and Design, Viena, DAAAM, 25 – 27 oct. 2009

50.  

Tempea, I., Lazăr, I., Adîr, G.,  Reductoare planetare şi diferenţiale pentru motoare de aviaţie cu elice coaxiale, Revista ştiinţifica a ARoTMM, Mecanisme şi Manipulatoare, ISSN  1583–4743, vol. 8, Nr.2 / 2009, pp. 23-28

51.  

Tempea, I., Lazăr, I., Adîr, G., Planetary and Differential Gear Reducers for Aircraft Engines with Coaxial Propellers, 3rd International Conference “ Computational Mechanics and Virtual Engineering”, COMEC 2009, 29 – 30 oct. 2009, Braşov, ISBN 978 – 973 – 598 – 572 – 1

52.  

Vlase, A., Ocnărescu,C.,  Ocnărescu, M., Determining the Drilling Forces Regression at Drilling in Composite Materials With Polimeric Matrix And 20% Glass Fibres,   International Conference on Manufacturing Science and

Education- May 2009- Sibiu-Romania, Vol 1., pp. 99-102

53.  

Vlase, A., Ocnărescu, C.,  Ocnărescu, M.,  Determining The Drilling Torques Regression At Drilling In Composite Materials With Polimeric Matrix And 20% Glass Fibres, Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS, Vol. 4, 2009, ISSN 1842-3183, pp. 221-224

Nr.

Publications - 2008

1.    

Adîr, G., Grecu, B., Moise, V., Kinematic Algorithm for a Robot with RRT Structure, 3rd International Conference ’’ Optimization of the Robots and Manipulators’’ OPTIROB 2008, Predeal, 30 mai – 1 iunie 2008

2.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Geometric and kinematic aspects on concurential rotation movements compounding, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 2, ISSN 1583-4743, pp. 27-32, 2008

3.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Analysis, synthesis and simulation of parallel manipulators, Proceedings of the 22nd Working Meeting of the IFToMM Permanent Commission for Standardization of Terminology, INSA de Lyon, Villeurbanne, France, pp. 55-61, 2008

4.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Topological synthesis and direct kinematics of parallel manipulators, Proceedings of 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Kallithea - Chalkidiki, Greece, ISBN 978-960-243-649-3, pp. 525-534, 2008

5.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Topological analysis and forward kinematics of parallel manipulators, Proceedings of 3rd National Seminar on Mechanisms (SNM’08), Craiova, Romania, ISBN 978-973-746-910-6, pp. 127-140, 2008

6.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Topological analysis and forward kinematics of parallel manipulators, New trends in Mechanisms, Academica – Greifswald Press, 232 pag., ISBN 978-3-940237-10-1, pp.19-32, 2008

7.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Topologic synthesis and kinematics of the parallel manipulators, Proceedings of 4th International Conference on Robotics, Bulletin of the Transilvania Univ. of Brasov, Romania, vol. 15 (50) – series A, Special issue no. 1, vol. II, ISSN1223-9631, ISBN 978-973-598-387-1, pp. 533-540, 2008

8.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Plosceanu, B., Geometric and kinematic aspects on concurential rotation movements compounding, Proceedings of 13th International Scientific Conference of the Engineering Faculty, Annals of  “Constantin Brancusi” Univ. of Targu Jiu, Romania, no. 2, ISSN1844-4856, pp. 17-24, 2008

9.    

Antonescu, O., Antonescu, P., Plosceanu, B., Aplicaţii privind analiza cinematică a compunerii mişcărilor de rotaţie concurente, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 1, ISSN 1583-4743, pp. 15-20, 2008;

10.  

Antonescu, O., Brezeanu, L. E., Etapele de fabricaţie ale unui autovehicul tip Renault, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, ISSN 1583-4743, no. 1, pp. 63-68, 2008

11.  

Antonescu, O., Filip, V., Antonescu, P., Geometry and forward kinematics of parallel manipulators with 6 actuators,  Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 1, pp. 45-50, 2008

12.  

Antonescu, O., Udrişte, D., Antonescu, P., Automotive door latch mechanisms, The Scientific Bulletin of Valahia University “Materials and Mechanics”, Year 6, No. 1(6), Târgovişte, ISSN 1844-1076, pp. 119-122, 2008

13.  

Antonescu, P., Antonescu, O.,  Analysis, synthesis and design of the orientation mechanisms (wrist), Proceedings of the 22nd Working Meeting of the IFToMM Permanent Commission for Standardization of Terminology, INSA de Lyon Villeurbanne, France, pp. 63-69, 2008 

14.  

Antonescu, P., Antonescu, O., A unitary method for analytical synthesis of mechanisms disc-cam, Proceedings of 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Kallithea - Chalkidiki, Greece, ISBN 978-960-243-649-3, pp. 599-609, 2008

15.  

Antonescu, P., Antonescu, O., Standardization of terminology of MMS and graphical symbols, Proceedings of 3rd National Seminar on Mechanisms (SNM’08), Craiova, Romania, pp. 105-126, 2008

16.  

Antonescu, P., Antonescu, O., Contribuţii la cinematica directă a manipulatoarelor paralele, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 1, ISSN 1583-4743, pp. 33-38, 2008

17.  

Antonescu, P., Antonescu, O., Brezeanu, L., Energia gândurilor, Robotica şi Inteligenţa artificială, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice – “Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, Univ. Naţională de Apărare “Carol I”, Secţiunea 13, Ediţie CD-ROM, ISSN 1844-3095, pp. 7-18, 2008

18.  

Antonescu, P., Antonescu, O., Lung, I., Synthesis and design of new orientation mechanisms (wrist) , Proceedings of 4th International Conference on Robotics, Bulletin of the Transilvania Univ. of Brasov, Romania, vol. 15 (50) – series A, Special issue no. 1, vol. I, ISSN1223-9631, ISBN 978-973-598-387-1, pp. 59-66, 2008

19.  

Antonescu, P., Filip, V., Antonescu, O., Forward kinematics of parallel manipulators with six actuators RSS type, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 2, ISSN 1583-4743, pp. 51-56, 2008

20.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Fatigue test stand for fiber glass assay-samples, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de mecanica solidelor, SISOM 2008, Bucuresti 29-30 mai, 2008

21.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Dynamic modelling of the mechanism with bars belonging to the construction universal mobile robot with 7 degrees of freedom, VIth International Conference Heavy Machinery, HM 2008, 24-29 iunie 2008, Kraljevo Serbia, ISBN 978-86-82631-45-3, pag. A.13-A.16, 2008

22.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Orientation mechanism of the 3D scanning of building facades (object retrieving) robot, VIth International Conference Heavy Machinery, HM 2008, 24-29 iunie 2008, Kraljevo Serbia,  ISBN 978-86-82631-45-3, pag E.43-E.46, 2008

23.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Dynamic study of self-erecting cranes bar mechanism,  VIth International Conference Heavy Machinery. HM 2008, 24-29 iunie 2008, Kraljevo Serbia,  ISBN 978-86-82631-45-3, pag. E.39-E.42, 2008

24.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Kinematic study of bar mechanism with used for self-erecting cranes,  X International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, TMM 2008, 2-4 September 2008, Liberec, Cehia,  ISBN 978-80-7372-370-5, pag 119-124, ISI Web of Knowledge, IDS Number: BIH05, 2008

25.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Solutions for vertical locus orientation of mobile platforms from construction robots,  X International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, TMM 2008, 2-4 September 2008, Liberec, Cehia,  ISBN 978-80-7372-370-5, pag. 129-132. ISI Web of Knowledge, IDS Number: BIH05, 2008

26.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Moving and steering mechanisms for construction mobile robots,  X International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, TMM 2008, 2-4 September 2008, Liberec, Cehia,  ISBN 978-80-7372-370-5, pag 125-128. ISI Web of Knowledge, IDS Number: BIH05, 2008

27.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Kinematic study of positioning mechanism of Construction Universal Mobile Robot with 7 DOF’s, 17th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region 15-17 September 2008, Ancona, Italy. ISBN 978-88-903709-0-8, paper no. 52, 2008

28.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Experimental results regarding 3D retrieval of decorative elements in construction, 17th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region 15-17 September 2008, Ancona, Italy. ISBN 978-88-903709-0-8, paper no. 53, 2008

29.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Experimental Research Regarding 3D Retrieving by Laser Scanning, 4th International Conference on Robotics, 13-14 November 2008, Braşov, Romania, Bulletin of the Transilvania Univ. of Braşov, Vol. 15(50), Series A, Special issue, ISSN 1223-9631, ISBN 978-973-598-387-1, pag. 337-344, 2008

30.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Carrying Module Mechanisms of an Universal Construction Mobile Robot, 4th International Conference on Robotics, 13-14 November 2008, Braşov, Romania, Bulletin of the Transilvania Univ. of Braşov, Vol. 15(50), Series A, Special issue, ISSN 1223-9631, ISBN 978-973-598-387-1, pag. 505-508, 2008

31.  

Bruja, A., Dima, M., Frâncu, C., Aproximarea profilului transversal al drumurilor prin funcţii matematice în vederea evaluarii parametrilor de calitate ai suprafeţei carosabile, Simpozionul Naţional de Utilaje de Construcţii 2008, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-100-050-3, 2008

32.  

Buzea, E.M., Antonescu, O., Modelarea şi simularea geometro-cinematică a biomecanismului tetrapod (patruped), Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 2, ISSN 1583-4743, pp. 39-44, 2008

33.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Some Contributions to the Spatial Cams Sythesis, Proc. of  the X International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms - IFTOMM-Sept. 2-4 2008, Liberec, Czech. Republic, (2008),ISBN: 978-80-7372-370-5, pp. 147-153

34.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Filipoiu, I.D., Alionte,  C.G, Chaos Theory Applied to the Electromagnetic Actuator Study, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LIV (LVIII), Fasc.4, Sectia Constructia de Masini-2008 ISSN: 1011-2855, pp. 251-261;

35.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Filipoiu, I.D., Alionte,  C.G, A New Heat Pipe Cooling Devices,  Proc. of the 19 th International DAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 22-25 th Oct 2008, 2008

36.  

Comănescu, Adr., Comănescu, D., Filipoiu, I.D., Alionte,  C.G, About Spatial Rigid Memory Characteristics, Proc. of the 19 th International DAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” 22-25 th Oct 2008, 2008

37.  

Comănescu, D., Comănescu,Adr., Brătilă, B., Dinescu, D.P., Heat Pipe Element Design for the Mobile Computer,  Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LIV (LVIII), Fasc.4, Sectia Constructia de Masini-2008 ISSN: 1011-2855, 2008, pp.295-305

38.  

Comănescu, D., Comănescu,Adr., Brătilă, B., Dinescu, D.P., Principles of Heat Pipe Cooling for Computer Devices, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LIV (LVIII), Fasc.4, Sectia Constructia de Masini-2008 ISSN: 1011-2855, 2008, pp. 305-321

39.  

Comănescu, D., Comănescu, Adr., Badea, D.M., Dinescu, P.D., Avram, M., Duminica, D., Apostolescu, C.T., Clasification of Small and Middle Entrerprises by Optimizing Performance Parameters and Benchmarking, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul LIV (LVIII), Fasc.3, Sectia Constructia de Masini-2008, ISSN: 1011-2855, 2008, pp. 279-287

40.  

Dinescu, D.P., Comănescu, D., Comănescu,Adr., Tehnologii si solutii constructive dedicate  racirii procesoarelor din compunerea notebook-urilor, Proc. Sesiunea de Comunicari stiintifice cu participare Internationala “Cercetare Stiintifica si Educatie in Fortele Aeriene” Academia Fortelor Aeriene “Henri Coanda”  AFASES-2008, Brasov 16-17 mai 2008, Sectia  Inginerie Electrica si Electronica, Vol. I, ISBN: 978-973-8415-56-0, 2008, pp. 492-500

41.  

Filip, V., Antonescu, O., Mitsi, S., Forward kinematics of parallel manipulators with five actuators, Mechanism and Manipulator Journal, vol. 7, no. 2, ISSN 1583-4743, pp. 45-50, 2008;

42.  

Filip, V., Antonescu, O., Mitsi, S., Geometry and direct kinematics of parallel manipulators – 6 actuator SCS type, The Scientific Bulletin of Valahia University “Materials and Mechanics”, Year 6, No. 1(6), Târgovişte, pp. 159-162, 2008

43.  

Filip, V., Antonescu, O., Mitsi, S., Geometry and direct kinematics of parallel manipulators with five actuators, The Scientific Bulletin of Valahia University “Materials and Mechanics”, Year 6, No. 1(6), Târgovişte, pp. 163-166, 2008

44.  

Grecu, B., Adîr, G., Bănică, E., Unitary Method For Design of the Mechanisms Schemes – Robot With Translation Motive Couples, A 4-a Conferinţă Internaţională de Robotică, ROBOTICA’08, Braşov, 13 – 14 noiembrie 2008, Series A,  ISSN 1223 – 9631, Special Issue No.1, vol.1, ISBN 978-973-598-387-1, pp. 73 – 78

45.  

Grecu, B., Adîr, G., Bănică, E., Unitary Method for Design of the Mechanisms Schemes – Robot With Translation Motive Couples, A 4-a Conferinţă Internaţională de Robotică, ROBOTICA’08, Braşov, 13 – 14 noiembrie 2008, Series A,  ISSN 1223 – 9631, Special Issue No.1, vol.1, ISBN 978-973-598-387-1, pp. 73 – 78

46.  

Grecu, B., Adîr, G., Grecu, C. – Algorithm of Dimensional Synthesis of Bi-Mobile Mechanisms – Robot With Translation Motive Couples, A 4-a Conferinţă Internaţională de Robotică, ROBOTICA’08, Braşov, 13 – 14 noiembrie 2008, Series A,  ISSN 1223 – 9631, Special Issue No.1, vol.1, ISBN 978-973-598-387-1, pp. 79 – 84

47.  

Grecu, B., Adîr, G., Grecu, C., Algorithm of Dimensional Synthesis of Bi-Mobile Mechanisms – Robot With Translation Motive Couples, A 4-a Conferinţă Internaţională de Robotică, ROBOTICA’08, Braşov, 13 – 14 noiembrie 2008, Series A,  ISSN 1223 – 9631, Special Issue No.1, vol.1, ISBN 978-973-598-387-1, pp. 79 – 84

48.  

Grecu, B., Moise, V., Adîr, G., Voicu, Gh., Calculus of the work parameters of  the soil digging machines, International Symposium trends in European Agriculture Development, Vol.40(2), pp. 447-452, Timişoara 2008, ISSN 1221-5279

49.  

Grecu, B., Voicu, Gh., Moise, V., Adîr, G. Contributions concerning the synthesis and analysis of the kneading ram-shape hand mechanism. 37th International Symposium Actual Tasks Agricultural Engineering, Opatijia, Croatia, 9‑2 February 2008. ISSN 1333-2651. Current Contents Proceedings, ISI – Index to Scientific & Technical Proceedings, CAB Conference Papers Index, InterDok

50.  

Hadăr, A., Motomancea, A., Szabo, A., Gherghiu, H., Marin, D., Ocnarescu, C., Consideration about one way hydrocyclon with ring-shaped aperture for separation, Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation”, 22-25th October 2008, Trnava, Slovakia, pp. 581-582

51.  

Maican, E., Moise, V., Biriş, S.Şt., Numerical calculus of the maximum displacement between the real’s axes and cutter bar from combine harvester. 36th International Symposium Actual Tasks Agricultural Engineering, Opatijia, Croatia, 11-15 February 2008. ISSN 1333-2651.  Current Contents Proceedings, ISI – Index to Scientific & Technical Proceedings, CAB Conference Papers Index, InterDok

52.  

Moise, V., Grecu, B., Ioniţă, S., Tabără, I., The synthesis of the rigid memory of a transfer manipulator of parts or pallets, Al Treilea Seminar Naţional de Mecanisme SNM’08, Craiova, România, pp. 10-11 Sept. 2008

53.  

Moise, V., Grecu, B., Ioniţă, S., Tabără, I., Synthesis of cams profiles used for driving a transfer manipulator of parts, Al III-lea Seminar National de Mecanisme, SNM'08, Proceedings, ISBN 978-973-746-910-6, pp.310-308, Ed. SITECH, Craiova, 2008

54.  

Moise, V., Grecu, B., Voicu, Gh., Dugăeşescu, I., Synthesis of the driving mechanism used to manufacture the machines for fruit tree digging pits. 37th International Symposium Actual Tasks Agricultural Engineering, Opatijia, Croatia, 9‑2 February 2008. ISSN 1333-2651. Current Contents Proceedings, ISI – Index to Scientific & Technical Proceedings, CAB Conference Papers Index, InterDok

55.  

Moise, V., Grecu, B., Voicu, Gh., Tabără, I., Synthesis of rigid memory for a pick and place manipulator of parts and pallets, used in the agricultural machine building industry, International Symposium Trends in European Agriculture Development, Vol.40(2), pp. 481-488, Timişoara 2008, ISSN 1221-5279

56.  

Moise, V., Tabără, I., Kinematic analysis of bevel planetary gears by using the instantaneus axis of rotation, University POLITEHNICA of Bucharest, Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, Vol. 66, No. 2, pp. 53-64, 2008

57.  

Moise, V., Tabără, I., Ioniţă, S., Synthesis of the mechanisms used for carrying out of the handpallets, The 4th International Conference ROBOTICS’08, November 13-14, Braşov, Romania, Buletin of the Transilvania Univ. of Braşov, Vol. 15(50), Series A, Special issue, ISSN 1223-9631

58.  

Moise, V., Voicu, Gh., Maican, E., Structural, kinematical and kinetostatic analysis of the cereal harvester cleaning system. 36th International Symposium Actual Tasks Agricultural Engineering, Opatijia, Croatia, 11-15 February 2008. ISSN 1333-2651. Current Contents Proceedings, ISI – Index to Scientific & Technical Proceedings, CAB Conference Papers Index, InterDok

59.  

Moise, V., Voicu, Gh., Paraschiv, G., Maican, E., Synthesis of the handpallets mechanism, 10th International Congres on Mechanization and Energy in Agriculture, 14‑17 October 2008, Antalya-Turkiye, Proceedings pp 722-727, ISBN:978-975-7666-93-6

60.  

Ocnǎrescu, C., Tempea, I., The monitoring of didactic redundant manipulator, Proceedings of the 4th International conference on Robotics, November 13-14, 2008, Brasov, Romania, ISSN 1223-9631, pp. 799-804

61.  

Ocnărescu, C., Vlase, A., Ocnărescu, M., Sindila, Gh., Determination of new equations for torque when drilling in polymeric materials, Revista Materiale Plastice, 3/2008, MPLAAM 45 (3) 2008, ISSN 0025/5289, 2007 Impact factor: 0.404, (Recensed by: CHEMICAL ABSTRACTS CURRENT CONTENTS and Indexed by Institute for Scientific Information (ISI)), pp. 301 – 304

62.  

Pastramă, D. Şt., Hadăr, A., Jiga, G., Tabară, I., Numerical study of appearance and development of damages in composite structures, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedinds of the 19th International DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-68-12, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, pp. 1035-1036, 2008

63.  

Petrescu, F.I., Din istoria mecanismelor cu came folosite ca mecanisme de distribuţie. Revista Mecanisme şi Manipulatoare, Vol. 7, Nr. 2, 2008, pp.69-74, ISSN 1583-4743, 2008

64.  

Petrescu, F.I., Comănescu, Adr., Grecu, B., Ocnărescu, C., Petrescu, R.V., Determinarea randamentului la mecanismele cu camă. In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Proceedings, ISBN 978-973-746-910-6, 582 pag., Ed. SITECH, Craiova, pp. 309-318, 2008

65.  

Petrescu, F.I., Comănescu, Adr., Grecu, B., Ocnărescu, C., Petrescu, R.V., Determining the Dynamic Efficiency of Cams. In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Abstracts, ISBN 978-606-530-004-0, Ed. SITECH, Craiova, 80 pag., 2008

66.  

Petrescu, F.I., Grecu, B., Comănescu, Adr., Petrescu, R.V., Geared Transmissions Dynamic Synthesis. In NEW TRENDS IN MECHANISMS, Ed. Academica - Greifswald, 2008, I.S.B.N. 978-3-940237-10-1, pp.43-48

67.  

Petrescu, F.I., Grecu, B., Comănescu, Adr., Petrescu, R.V., Sinteza dinamică la angrenajele cu roţi dinţate cu axe paralele. In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Proceedings, ISBN 978-973-746-910-6, 582 pag., Ed. SITECH, Craiova, pp. 319-324, 2008

68.  

Petrescu, F.I., Grecu, B., Comănescu, Adr., Petrescu, R.V., Determining the Efficiency of Geared Transmissions, In THE 33RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMOTIVE ENGINEERING “OFF-ROAD VEHICLES, ORV 2008”, “ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ”, Bucharest, Romania, September 25-26 2008, ISBN 978-973-640-149-7, 2008

69.  

Petrescu, F.I., Grecu, B., Comănescu, Adr., Petrescu, R.V., Dynamic Synthesis of Geared Transmissions. In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Abstracts, ISBN 978-606-530-004-0, Ed. SITECH, Craiova, 80 pag., 2008

70.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Presenting a Dynamic Original Model Used to Study Toothed Gearing with Parallel Axes. In the 13-th edition of SCIENTIFIC CONFERENCE with international participation, Constantin Brâncusi University, Târgu-Jiu, November 2008

71.  

Petrescu, R.V., Comănescu, Adr., Petrescu, F.I., Cam Gears Dynamics illustrated in the Classic Distribution. In NEW TRENDS IN MECHANISMS, Ed. Academica - Greifswald, 2008, ISBN 978-3-940237-10-1, pp.57-68

72.  

Petrescu, R.V., Comănescu, Adr., Petrescu, F.I., Dynamics of Cam Gears Illustrated at the Classic Distribution Mechanism. In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Abstracts, ISBN 978-606-530-004-0, Ed. SITECH, Craiova, 80 pag., 2008

73.  

Petrescu, R.V., Comănescu, Adr., Petrescu, F.I., Dinamica mecanismelor cu came exemplificată pe mecanismul clasic de distribuţie (cu tachet translant plat). In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Proceedings, ISBN 978-973-746-910-6, 582 pag., Ed. SITECH, Craiova, cod CNCSIS 170, pp. 325-338, 2008

74.  

Petrescu, R.V., Comănescu, Adr., Petrescu, F.I., Antonescu, O.,  The Dynamics of Cam Gears at the Module B (with Translated Follower with Roll). In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Abstracts, ISBN 978-606-530-004-0, Ed. SITECH, Craiova, 80 pag., 2008

75.  

Petrescu, R.V., Comănescu, Adr., Petrescu, F.I., Antonescu, O.,  Dinamica mecanismelor cu came pentru modulul B (cu tachet translant cu rolă). In al treilea Seminar Naţional de Mecanisme Craiova 2008, SNM’08, Proceedings, ISBN 978-973-746-910-6, 582 pag., Ed. SITECH, Craiova, pp.339-352, 2008

76.  

Petrescu, R.V., Comanescu, Adr., Petrescu, F.I., Antonescu, O., Cam gears dynamics in the module B (with translating follower with roll), New trends in Mechanisms,Academica – Greifswald Press, 232 pag., pp. 69-78, 2008

77.  

Simionescu, I., Ion, I., Mathematical Models of Grippers, Proceedings of the 10-th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering, Bucharest, Nov. 7 – 9, 2008, ISSN 1790 – 2769, ISBN 978 – 960 – 474 – 019 – 2, pp. 400 – 403, published by WSEAS Press

78.  

Sindilă, Gh., Ocnarescu, C., Experimental research regarding electromagnetic field deformation, Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation”, 22-25th October 2008, Trnava, Slovakia, pp. 1261-1262

79.  

Tabără, I., Hadăr, Anton., Determination of configuration belonging to a directed graph of robotic assebly states, Al Treilea Seminar Naţional de Mecanisme SNM’08, Craiova, România, pp. 10-11 Sept. 2008

80.  

Tempea, I., Lazăr, I., Livadariu, A.M, Considerations regarding the theory of technical systems with applicability in mechanical engineering, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University from Târgu Jiu, No 2, 2008, pp. 47-52, ISSN 1844-4856

81.  

Tempea, I., Livadariu, A.M., New solutions regarding planar bimobile monocontour parallel mechanisms, Bulletin of the TRANSILVANIA University of Braşov, vol I, pp. 85-91, 2008, ISBN 978-973-598-387-1

82.  

Tempea,I., Livadariu A.M., Dugăeşescu,I., Laser Engraving Double Scara Robot Modeling, Proceedings of The third edition of the International Conference "Optimization of the Robots and Manipulators”, OPTIROB 2008-Predeal, Romania, May 30th-June 1st, pp.53-58, ISBN 978-973-648-784-2

83.  

Tempea,I., Neacşa, M., Spiridon, L., Modelling and simulation of a robot with application in building, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University from Târgu Jiu, No 2, 2008, pp.53-58, ISSN 1844-48

84.  

Tempea, I., Tabără, I., Service robots, Applications in construction, Bulletin of the TRANSILVANIA University of Braşov, vol I, pp.621-626, 2008, ISBN 978-973-598-387-1

85.  

Tempea, I.,  Tabără, I., Service Robots, Applications in Construction, The 4th International Conference on Robotics “Robotica ‘08”, Braşov, Romania, vol II, pp. 621-626, 13-14 Nov. 2008;