ARoTMM

Subtitle

Publicatii ARoTMM Bucuresti

Nr.

Publications - books

 

2012

1.  

Adîr, G., Dispozitive medicale neimplantabile, Ed. Printech, 92 pag.

2.  

Adîr, G., Adîr, A., Comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Printech, 81 pag.

3.  

Neacşa, M., George Adîr, G., Tehnici de acţionare, Vol. I, Ed. Printech, 110 pag.

4.  

Ocnărescu, C. , Ocnărescu, M., Mecanisme, Ed. Doroteea, 226 pag.

5.  

Ocnărescu, C., Ocnărescu, M., Structura şi utilizarea roboţilor, Ed.Doroteea, 188 pag.

6.  

Petrescu, F.I., Teoria mecanismelor - Curs şi aplicaţii, Ed. Create Space, USA, ISBN 978-1-4792-9362-9, 284 pp

7.  

Petrescu, F.I., Bazele analizei şi optimizării sistemelor cu memorie rigidă - Curs şi aplicatii, Ed. Create Space, USA, ISBN 978-1-4750-6589-3, 180 pp

8.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Mecatronica - sisteme seriale şi paralele, Ed.Create Space, USA, ISBN 978-1-4750-6613-5, 128 pp

9.  

Petrescu, F.I., Bazele analizei sistemelor cu memorie rigidă – Indrumar de laborator, Ed. Create Space, USA, ISBN 978-1-4818-7366-6, 40 pp

10.  

Petrescu, F.I., Indrumar de laborator de Teoria mecanismelor, Ed. Create Space, USA, ISBN 978-1-4818-7253-9, 116 pp

11.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Motoare termice, Ed. Create Space, USA, ISBN 978-1-4802-0488-1, 164 pp

12.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Camshaft Precision, Ed. Create Space, USA, English Edition, ISBN 978-1-4802-9103-4, 92 pp

13.  

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Echilibrarea motoarelor termice, Ed. Create Space, USA, ISBN 978-1-4811-2948-0, 40 pp

14.  

Tempea, I., Tabără, I., Mecanică şi mecanisme - Teorie şi aplicaţii,  Ediţia a V-a, Ed. Printech, ISBN (10) 978-606-521-232-9, Bucureşti, 216 pag.

Nr.

Publications - books

 

2011

1. 

Ocnărescu, C., Ocnărescu, M., Mecanisme, Ed. Dorothea, 2010, ISBN 973-648-383-5, 226 pag.

2. 

Ocnărescu,Const., Ocnărescu, M., Structura şi utilizarea roboţilor, Ed. Dorothea, 2010, ISBN 973-648-405-X, 188 pag.

3. 

Petrescu, F.I., Teoria mecanismelor şi a maşinilor - curs şi aplicaţii, Create Space publisher, USA, December 2011, ISBN 978-1-4680-1582-9, 432 pag., Romanian version

4. 

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Gear Solutions, Create Space publisher, USA, November 2011, ISBN 978-1-4679-8764-6, 72 pag., English version

5. 

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Memories About Flight!, Create Space publisher, USA, November 2011, ISBN 978-1-4679-3032-1, 652 pag., English version

6. 

Petrescu, F.I., Petrescu, R.V., Mechanical Engineering Design, Create Space publisher, USA, November 2011, ISBN 978-1-4679-1377-5, 184 pag., English version

7. 

Tempea, I.,  Tabără, I., Mecanica şi mecanisme, Teorie si aplicatii de statica si structura mecanismelor, Editura Printech, 220 pag.

Nr.

Publications - books

 

2010

1.   

Comănescu,Adr., Comănescu, D., Dugăeşescu, I., Boureci, Adr., Bazele Modelării Mecanismelor, Editura POLITEHNICA – PRESS, 2010, ISBN 978-606-515-114-7, 273 pag.

2.   

Comănescu, D., Comănescu,Adr., Dugăeşescu, I., Alionte, G. C., Echipamente Periferice – Studii de caz,  Editura POLITEHNICA – PRESS, 2010, ISBN 978-606-515-116-1, vol. II. ISBN-978-606-515-118-5, 289 pag.

3.   

Comănescu, D., Comănescu,Adr., Dugăeşescu, I., Alionte, G. C., Echipamente Periferice – Studii de caz,  Editura POLITEHNICA – PRESS, 2010, ISBN 978-606-515-116-1, vol. I. ISBN-978-606-515-117-8, 355 pag.

4.   

Ene, M., Moise, V., Mecanisms a Membrures - Une approche structomatique d’analyse avec Matlab, Editura Printech, Bucuresti, 2010

5.   

Grecu, B., Adîr, G., Mecanisme. Lucrări de laborator, Ed. Bren, 2010, ISBN 978-973-648-897-9, 150 pag.

6.   

Simionescu, I., Ion,I.,  L.Ciupitu, Mecanismele roboţilor industriali, Editura AGIR, 2010, 332 pag., ISBN 978-873-720-206-2 (general) 978-973-720-336-6 (vol.2)

Nr.

Publications - books

 

2009

1.     

Comănescu, D., Comănescu, Adr., Alionte, G. C., Dinescu, P. D.,Dugăeşescu, I., Echipamente Periferice si de Automatizare-Concepte Constructive si Functionale, Editura Prouniversitaria, partea I, ISBN 978-973-129-490-2, Bucuresti 2009, 461 pag.

2.     

Comănescu, D., Comănescu, Adr., Alionte, G. C., Dugăeşescu, I., Dinescu, P. D., Apostolescu, C. T., Cartal, L. A., Tehnici Multimedia, Editura Universitara, vol. I, ISBN 978-973-749-534-1, Bucuresti 2009, 449 pag.

3.     

Comănescu, D., Comănescu, Adr., Alionte, G. C., Dugăeşescu, I., Dinescu, P. D., Apostolescu, C. T., Cartal, L. A., Tehnici Multimedia, Editura Universitara, vol. II, ISBN 978-973-749-535-8, Bucuresti 2009, 413 pag.

4.     

Moise, V., Mecanisme cu bare articulate. Editura Printech, Bucureşti, 2009;

5.     

Tempea, I.,  Tabără, I., Mecanică şi mecanisme,  Teorie şi aplicaţii,  Ediţia a II-a, Editura Printech, ISBN (10) 978-606-521-232-9, Bucureşti, pag. 216

Nr.

Publications - books

 

2008

1.     

Comănescu Adr., Comănescu D., Georgescu L., Bazele analizei şi sintezei mecanismelor cu memorie rigidă, Ed. Politehnica-PRESS, ISBN: 978-973-7838-88-9, Bucureşti, 2008, 150 pag.

2.     

Comănescu, D., Comănescu, Adr., Badea, Dinescu, D.M., Avram, M., Duminică, D., Boboc, R., Mihaiţă, A.,  Benchmarking Analiza si Competitivitate, Ed. Universitara, ISBN: 978-973-748-317-0, Bucureşti, 2008, 300 pag.

3.     

Comănescu, D., Comănescu, Adr., Badea, D.M., Dinescu, D.P., Avram, M., Duminică, D., Boboc, R., Mihaiţă, A., Benchmarking Eficienta si Calitate, Ed. Universitara, ISBN: 978-973-749-393-4, Bucureşti, 2008, 250 pag.

4.     

Moise,  V.,  Moise, M., Iaciu, Gh., Tehnici de optimizare neliniară, Ed. Printech, Bucureşti

5.     

Moise, V., Simionescu, I., Ene, M., Neacşa, M., Tabără, I., Analiza mecanismelor aplicate, Ed. Printech, ISBN 978-973-718-89, Bucureşti, pag.282

6.     

Simionescu, I., Ion, I., Ciupitu, L., Mecanismele roboţilor industriali, Ed.AGIR, Bucureşti

7.     

Tabără, I., Buda, L., Grecu, B., Mecanică şi mecanisme, Noţiuni teoretice şi lucrări practice cu aplicaţii numerice, Ed. Bren, ISBN (10) 973-648-612-5, ISBN (10) 973-648-612-8, Bucureşti, pag. 117

8.     

Tempea, I., Tabără,  I., Mecanică şi mecanisme, Teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor, Editura Printech, ISBN 978-973-718-948-6, Bucureşti, pag. 216

Nr.

Publications - books

 

2007

1.     

Antonescu, P., Antonescu, O., Aplicaţii de Mecanică tehnică, Mecanisme şi Manipulatoare, Ed. Printech, Bucureşti, ISBN 978-973-718-842-7322,

2.     

Grecu, B., Adîr, G., Grecu, R., Grecu, C., Antonescu, O., Petrescu, F., Bănică, E., Mecanisme plane – Lucrări de laborator şi proiect , Ed. Bren, Bucureşti, ISBN 978-973-648-701-9,192 pag.

3.     

Grecu, B., Petrescu, F.I., Mecanisme plane – lucrãri pentru laborator si proiect. Ed. BREN, Bucuresti, ISBN 978-973-648-697-5, 191 pag.

4.     

Ion, I., Simionescu, I., Climbing and Walking Robots, Towards New Applications, cap. 3: Modular Walking Robots, Edited by Houxiang Zhang, I Tech, Viena, Austria

5.     

Moise, V.,  Maican, E., Moise, Şt.I., Metode numerice, Ed. Printech, Bucureşti,

6.     

Tabără, I., Grecu, B., Mecanică şi mecanisme, Teorie şi aplicaţii, Ed. Bren, ISBN (10) 973-648-702-6, Bucureşti, pag.216